• nasze PUBLIKACJE

    Poznaj artykuły i porady ekspertów na tematy związane z nieruchomościami, ich sprzedażą i egzekucją komorniczą.

    dowiedz się więcej

Pętla zadłużania się. Jak pożyczki i chwilówki doprowadzają do bankructwa

Pętla zadłużenia zawsze zaczyna się dość niewinnie od pierwszego kredytu na remont, samochód, wakacje lub inne bieżące potrzeby. Pewien próg łatwego dostępu do pieniędzy zostaje przełamany, możliwe staje się kupienie czegoś, na co nie było nas stać wcześniej. I nie ma w tym nic złego, jeśli decyzja o pożyczce jest dobrze przemyślana w kontekście możliwości jej spłaty oraz słuszności jej zaciągnięcia.


Egzekucja komornicza wszczęta przez wierzyciela niemającego zabezpieczenia na nieruchomości

Zaciągając kredyt hipoteczny, klienci mają świadomość, że jego zabezpieczeniem jest nieruchomość, oczywiście nie tylko, ale to kwestia nieruchomości jako podstawy zabezpieczenia kredytu – obok zdolności kredytowej – jest najważniejszym elementem podczas analizy możliwości udzielenia kredytu, jego kwoty, marży oraz samej decyzji, czy zostanie on udzielony.


Problemy ze spłatą kredytu hipotecznego. Co zrobić?

Kredyt hipoteczny jest dla większości Polaków jedyną drogą do spełnienia marzeń o posiadaniu własnego mieszkania czy domu. Z uwagi na długotrwały charakter tego zobowiązania nie sposób jest przewidzieć, jakie będą nasze dochody w perspektywie kilku lub kilkunastu lat oraz jak zmieni się rynek. Zmienić się może wszystko, a co za tym idzie, problemy w spłacie kredytu hipotecznego mogą dotknąć każdego. Co w tedy zrobić?


Zmiany zasad upadłości konsumenckiej w 2020 roku

W styczniu 2015 r. weszły w życie przepisy nowelizujące zasady upadłości konsumenckiej, które w dużym stopniu zliberalizowały zasady i otworzyły możliwość skorzystania z tej formy oddłużenia dla osób fizycznych. Dzięki temu z roku na rok cały czas rośnie zarówno ilość składanych wniosków, jak i ogłaszanych upadłości.

W 2015 roku do sądów wpłynęło 5 616 wniosków z czego upadłość została ogłoszona w 2 153 przypadkach. W 2016 roku wniosków było już 8694, a upadłość…


Jak pobrać raport BIK – instrukcja krok po kroku

Aby pobrać raport BIK niezbędne jest posiadanie: ważnego dowodu osobistego lub paszportu oraz dostępu online do swojego osobistego konta w banku, na którym znajduje się przynajmniej 40 zł wolnych środków,  będą one potrzebne do potwierdzenia tożsamości i zapłaty za pobierany raport.

Pobieranie pierwszego raportu można podzielić na dwa etapy: zakładanie konta w BIK oraz pobieranie samego raportu.


Etapy egzekucji komorniczej z nieruchomości. Jak działa komornik?

Wszczęcie egzekucji komorniczej na wniosek wierzyciela należy uznać za formalny początek egzekucji komorniczej z nieruchomości. Wierzyciel, czyli najczęściej bank (choć nie zawsze) wyznacza komornikowi, jakie składniki majątku powinny zostać zajęte. Standardowo podczas wszczęcia egzekucji w związku z wierzytelnością zabezpieczoną hipoteką wierzyciel wnosi o zajecie nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu…


Dobrowolna sprzedaż nieruchomości szansą wynikającą z ustawy o kredycie hipotecznym

Ustawa o kredycie hipotecznym. która weszła w życie 22 lipca 2017 r., w artykule 35 umożliwia klientowi zatrzymanie procesu windykacji na okres minimum sześciu miesięcy w celu dobrowolnej sprzedaży nieruchomości. Możliwość ta dotyczy tych kredytobiorców, którzy zaciągnęli swoje zobowiązania wejściu w życie ustawy, czyli po 22 lipca 2017 r. Początkiem sześciomiesięcznego okresu, w czasie którego bank wstrzyma działania windykacyjne …


Zmiana ustawy o kosztach komorniczych i jej wpływ na dobrowolną sprzedaż nieruchomości

W dniu 1 stycznia 2019 roku zaczęła obowiązywać nowa ustawa o kosztach komorniczych, która wprowadza nowe stawki opłat komorniczych. Ich wysokość uzależniona jest w dużej mierze od terminu, w którym spłacany jest dług lub zawierana ugoda. Zmiany te w dużym stopniu wpływają na możliwość dobrowolnej sprzedaży nieruchomości, ograniczając możliwości działania i zmniejszenia kosztów przez dłużnika sprzedającego nieruchomość.

 


Jakie czynniki mogą utrudnić sprzedaż nieruchomości?

Podjęcie decyzji o dobrowolnej sprzedaży nieruchomości jest rzeczą trudną, zwłaszcza kiedy jest ona podyktowana trudną sytuacją finansową. Odsuwanie tej decyzji w czasie może być przyczyną późniejszych niepowodzeń. Im dłużej kredytobiorca zwleka, tym jego sytuacja stopniowo staje się coraz grosza z powodu następujących po sobie kolejnych etapów procesu windykacji i pogłębiających się problemów w obsłudze zobowiązań.


Czym jest dobrowolna sprzedaż nieruchomości?

Często najprostsze rozwiązania są najskuteczniejsze, ale dojście do nich bywa długotrwałe i  trudne. Czas stracony na poszukiwaniu innych karkołomnych sposobów pozwoliłby na pozbycie się problemów zanim urosną one tak bardzo, że proste rozwiązania nie będą mogły być już zastosowane. Dobrowolna sprzedaż nieruchomości to sprzedaż nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu w celu spłaty…


Czy egzekucja komornicza i licytacja nieruchomości to koniec problemów dla dłużnika?

Słysząc o licytacji komorniczej nieruchomości często wydaje nam się że jest to etap końcowy. Dłużnik zostaje zlicytowany, traci często najcenniejszą część swojego majątku – dom lub mieszkanie,  egzekucja komornicza zostaje zakończona, a pozostały dług zostaje umorzony w związku z brakiem możliwości jego dalszego odzyskiwania. Mogłoby się wydawać, że tak właśnie powinno być, ale nie jest i wielu dłużników dowiaduje się o dalszych krokach dopiero po licytacji nieruchomości.


Nie czekaj na komornika, wybierz dobrowolną sprzedaż nieruchomości!

Dobrowolna sprzedaż nieruchomości jako prawo przysługujące dłużnikowi banku pojawiła się stosunkowo niedawno, bo w lipcu 2017r. za sprawą ustawy o kredycie hipotecznym. Mimo to narzędzie to było wykorzystywane już wcześniej jako sposób na spłatę zobowiązania przez klienta i uniknięcie egzekucji komorniczej. Wciąż jednak najczęściej stosowanym przez banki sposobem odzyskiwania środków w przypadku kredytów nieregularny jest egzekucja …